Điều kiện và điều khoản sử dụng

Khi quý khách hàng truy cập vào trang website của chúng tôi có nghĩa là quý khách đồng ý với các điều khoản này. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều khoản mua bán hàng hóa này, vào bất cứ lúc nào. Các thay đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Quý khách hàng vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi. Quý khách hàng vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những thay đổi của chúng tôi. 

Trách nhiệm của người sử dụng

Khi vào web của chúng tôi, khách hàng phải đảm bảo đủ 18 tuổi, hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp. Khách hàng đảm bảo có đầy đủ hành vi dân sự để thực hiện các giao dịch mua bán hàng hóa theo quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam. 

Khách hàng không được phép sử dụng bất kì chương trình hay công cụ nào nhằm mục đích khai thác, thay đổi dữ liệu bất hợp pháp trên hệ thống phevaworld.com. Mọi hành vi cố tình xâm phạm, tùy theo tính chất sự việc, chúng tôi có quyền khởi tố với các cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật hiện hành. 

Không được gởi đường dẫn của các website khác lên website phevaworld.com. Tùy theo mức độ vi phạm, ban quản lý Công Ty TNHH Một Thành Viên  Pheva sẽ tiến hành xóa bỏ nội dung hoặc chặn (block) những nội dung và thành viên đưa nội dung đó trên trang phevaworld.com. 

Bản quyền

Công Ty TNHH Một Thành Viên Pheva  là chủ sở hữu của trang web này. Việc chỉnh sửa trang web, cập nhật và thay đổi nội dung, hình thức trang web thuộc thẩm quyền của Công Ty TNHH Một Thành Viên Pheva. Bất kỳ chỉnh sửa, thay đổi, phân phối hoặc tái sử dụng những nội dung trong trang này vì bất kỳ mục đích nào mà không được sự đồng ý của Công Ty TNHH Một Thành Viên Pheva  đều được xem là hành vi vi phạm quyền lợi hợp pháp của Công Ty TNHH Một Thành Viên Pheva. 

Từ chối trách nhiệm

Các thông tin, phần mềm, sản phẩm và dịch vụ bao gồm trong hoặc có sẵn thông qua các trang web có thể bao gồm sự thiếu chính xác hoặc lỗi đánh máy. Thay đổi được định kỳ thêm vào những thông tin trong tài liệu này. Công Ty TNHH Một Thành Viên Pheva và/hoặc các nhà cung cấp của nó có thể cải tiến và/hoặc thay đổi trang web bất kỳ lúc nào. Công Ty TNHH Một Thành Viên Pheva và/hoặc các nhà cung cấp của nó không đưa ra tuyên bố nào về tính phù hợp, độ tin cậy, tính sẵn có, kịp thời và chính xác của thông tin, phần mềm, sản phẩm, dịch vụ và đồ họa liên quan có trên trang web cho bất kỳ mục đích nào. Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, tất cả thông tin, phần mềm, sản phẩm, dịch vụ và đồ họa liên quan đều được cung cấp “nguyên trạng” mà không có bất kỳ hình thức bảo hành hoặc điều kiện nào. Công Ty TNHH Một Thành Viên Pheva và/hoặc các nhà cung cấp của nó từ chối mọi bảo đảm và điều kiện liên quan đến thông tin, phần mềm, sản phẩm, dịch vụ và đồ họa liên quan này, bao gồm tất cả các bảo đảm ngụ ý hoặc điều kiện về khả năng bán được, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể, quyền sở hữu và không sự vi phạm. Trong phạm vi tối đa được pháp luật hiện hành cho phép, trong mọi trường hợp sẽ không Công ty TNHH Một Thành Viên Pheva và/hoặc các nhà cung cấp của nó phải chịu trách nhiệm pháp lý về mọi thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, mang tính trừng phạt, ngẫu nhiên, đặc biệt, do hậu quả hoặc bất kỳ thiệt hại nào bao gồm nhưng không giới hạn ở các thiệt hại do mất quyền sử dụng, dữ liệu hoặc lợi nhuận, phát sinh từ hoặc trong bất kỳ cách nào liên quan đến việc sử dụng hoặc hiệu suất của trang web, với sự chậm trễ hoặc không thể sử dụng trang web hoặc các dịch vụ liên quan, việc cung cấp hoặc không cung cấp dịch vụ hoặc đối với bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm, dịch vụ và đồ họa liên quan nào có được thông qua Trang web. trang web, hoặc phát sinh từ việc sử dụng trang web, cho dù dựa trên hợp đồng, sai lầm, sơ suất, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hoặc cách khác, ngay cả khi Công Ty TNHH Một Thành Viên Pheva hoặc bất kỳ nhà cung cấp nào của nó đã được thông báo về khả năng thiệt hại. Nếu bạn không hài lòng với bất kỳ phần nào của trang web, hoặc với bất kỳ các điều khoản sử dụng, biện pháp khắc phục duy nhất và độc quyền là ngưng sử dụng trang web

Việc sử dụng thông tin

Tất cả các thông tin khách hàng cung cấp và nội dung giao dịch đều được phevaworld.com lưu giữ bảo mật tuyệt đối trên hệ thống. phevaworld.com cam đoan sẽ không bán hoặc chia sẻ dẫn đến làm lộ thông tin cá nhân của bạn, không vì những mục đích thương mại mà vi phạm cam kết của chúng tôi ghi trong chính sách bảo mật nàys.

Việc thay đổi nội dung

phevaworld.com giữ quyền thay đổi, chỉnh sửa và loại bỏ những thông tin trên trang web này vào bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do nào.